0971 409 909
Tư vấn sản phẩm
0971 409 909
Tư vấn kỹ thuật
098 666 1830

Điều khoản và điều kiện

I. Điều khoản về đơn hàng và giá cả

 1. Chúng tôi có quyền từ chối, hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì những lý do phát sinh. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận hoặc hủy đơn hàng.
 2. Chúng tôi cam kết đưa đúng thông tin và giá cả về các sản phẩm trên trang web. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác hoặc sai giá trên trang web. Tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách.

II.  Cách hình thành Hợp Đồng
Khi đặt hàng, quý khách phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin chính xác, và quý khách phải theo hướng dẫn trên trang web về cách đặt hàng.
Khi đã chọn sản phẩm và đặt hàng, quý khách sẽ được thông báo những chi phí phải trả, bao gồm thuế giá trị hàng hóa và dịch vụ nếu có. Trừ khi có quy định khác trên trang web, mọi chi phí sẽ được trả bằng tiền Việt Nam Đồng, đang có hiệu lực.
Đối với phương thức thanh toán Chuyển khoản, Quý khách sẽ phải thanh toán đủ số tiền tại thời điểm đặt hàng để Chúng tôi có thể tiến hành đơn hàng của quý khách. Và trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi sẽ không giao hàng trước khi quý khách đã hoàn tất việc thanh toán. Thời gian hợp đồng có hiệu lực được tính từ lúc quý khách thanh toán đầy đủ cho chúng tôi.
Nếu quý khách được hỏi thông tin về thẻ thanh toán, quý khách phải là người có đầy đủ quyền sử dụng thẻ hoặc tài khoản thanh toán đó. Thẻ hoặc tài khoản đó phải có đủ tiền để trả các khoản thanh toán đề xuất cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của quý khách trước khi cung cấp sản phẩm.
Khi quý khách gửi đơn hàng trên trang web, quý khách đã đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều Khoản và Điều Kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.
Hợp Đồng sẽ được hình thành và chúng tôi sẽ bị ràng buộc pháp lý phải cung cấp sản phẩm cho quý khách khi chúng tôi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho quý khách qua thư điện tử, dưới hình thức văn bản tên là “Xác Nhận Đơn Hàng” nói rõ là chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách. Thư Xác Nhận Đơn Hàng của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi nó được gửi bởi chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn đến quý khách khi chúng tôi giao hàng. Cho đến lúc chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi có quyền từ chối tiến hành đơn hàng. Nếu chúng tôi hủy đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng đó, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được quý khách đã thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho đơn hàng
Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng giá cả chúng tôi đưa ra là chính xác, nhưng giá trị đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi xác nhận lại vì đó là một phần của thủ tục chấp nhận đơn hàng của chúng tôi. Nếu giá của đơn hàng thay đổi trước khi chúng tôi chấp nhận đơn hàng của quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận rằng quý khách vẫn muốn tiếp tục mua hàng ở mức giá đã sửa đổi.
Hợp đồng sẽ chỉ điều chỉnh đến những sản phẩm mà chúng tôi đã xác nhận trong thư Xác Nhận Đơn Hàng. Chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ sản phẩm nào cho đến khi chúng tôi gửi thư Xác Nhận Đơn Hàng có đề cập đến những sản phẩm đó.

III.  Giao hàng

 1. Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.
 2. Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng thời gian mà chúng tôi đã định trước cho quý khách tại thời điểm đặt hàng (hoặc sẽ được cập nhật lại trong thư Xác Nhận Đơn Hàng), chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác khi quý khách đặt hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong khoảng thời gian ngắn nhất, tùy vào địa điểm và phương thức giao hàng mà quý khách lựa chọn.
 3. Quý khách có thể chỉ định đối tượng nhận hàng. Tuy nhiên, quý khách phải chịu trách nhiệm khi có bất kỳ phát sinh nào sau khi hàng hóa trong đơn hàng được giao cho người chỉ định đó.
 4. Chúng tôi sẽ cho quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.
 5. Khi hàng được giao, quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. 
 6. Xin quý khách lưu ý rằng có một số địa điểm chúng tôi sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua thông tin liên lạc mà quý khách đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.
 7. Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở bao bì.
 8. Quý khách phải đảm bảo rằng quý khách sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian nào hợp lý mà chúng tôi đã đưa ra.
 9. Nếu quý khách không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.
 10. Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng của quý khách từ đơn vị giao hàng chúng tôi sẽ xử lý bằng cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi): Quý khách phải chịu chi phí vận chuyển nếu như đơn vị vận chuyển tính vào chi phí phát sinh.

 11. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà quý khách muốn.
 12. Quý khách được quyền kiểm tra hàng khi đơn hàng được giao tới. Quý khách phải ký xác nhận vào việc đã nhận đầy đủ hàng như trong đơn hàng với người chịu trách nhiệm giao hàng của chúng tôi.

Các tin khác